CÔNG TY CPXD VÀ PT CÔNG NGHỆ CỬA TUẤN KIỆT
Km8, QL23B Thường Lệ – Đại Thịnh – Mê Linh – Hà Nội
Tel: 04 3818 6268 – Fax: 04 3818 6269
Hotline: 0986 665 885 – 0997 888 000